Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS za novembar 2017. godine