Izvještaj o radu Uprave policije za januar 2018.godine