Izvještaj o radu Uprave policije za oktobar 2017. godine