Teritorijalna nadležnost

 

Kanton Sarajevo proteže se na površini od 1276,9 km2 i broji oko 420.000 stanovnika. S istočne i jugoistočne strane Kanton graniči s Republikom Srpskom, s južne i jugozapadne s Hercegovačko-neretvanskim kantonom, sa zapadne sa Srednjobosanskim i sa sjeverne strane granici sa Zeničko-dobojskim kantonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čine MUP u sjedištu i pet Policijskih uprava: