Policijska stanica Vogošća

Policijska stanica Vogošća

Adresa: Jošanička bb
Tel: 033 432 666
Fax: 033 436 128
E-mail:ps.vogosca@mup.ks.gov.ba 

 

Lokacija: