Odjeljenje krim policije 3.Policijske uprave

Odjeljenje krim policije 3.Policijske uprave

 

Adresa: Prvomajska 22
Tel: 033 451 211
Fax: 033 472 467
E-mail: krimpolicija.pu3@mup.ks.gov.ba 

Lokacija: