Direktor

 
Direktorica Sanja Petrović
Lokacija: La benevolencije broj 16
 
tel. +387 (0) 33 286 770
fax. +387 (0) 33 200 923