SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU HADŽIĆI

Lokacija – ul. 6. marta br. 10 (zgrada PS) –

e-mail administracija.hadzici@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 256 374
fax +387 (0) 422 971

   
   

koordinator - Danijel Franjić-

informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 422 971

 

 

Lokacijan: