Odjeljenje za administraciju Hadžići

Odjeljenje za administraciju Hadžići

Lokacija – ul. Anđelka Lažetića bb (zgrada PS) – sjedište Odjeljenja u punom kapacitetu

e-mail administracija.hadzici@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 420 364
fax +387 (0) 420 145 

   
   
koordinatorica – Aida Kovačević –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 420 364