SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA HADŽIĆI

Lokacija – ul. 6. marta br. 10 (zgrada PS)

e-mail gradjanskastanja.hadzici@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 290 589
fax +387 (0) 422 917

   

-registracija motornih vozila, tel. +387(0)33 290 587, -vozačke dozvole, prijem zahtjeva, obrada i izdavanje, tel. +387(0)33 290 583,

-lične karte-prijem zahtjeva, prebivalište/boravište i putne isprave, tel. +387(0)33 290 582

 

 

koordinator - +387(0)33 422 070

 
 

 

 

Lokacijan: