SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU HADŽIĆI

Lokacija – ul. Anđelka Lažetića bb (zgrada PS) –

e-mail administracija.hadzici@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 420 364
fax +387 (0) 420 145 

   
   
koordinatorica – Haris Marušić –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 420 364