SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA ILIJAŠ I SREDNJE

Sektor za građanska stanja Ilijaš
Lokacija–ul.Hašima Spahića broj 17a (zgrada PS)–sjedište Sektora u punom kapacitetu

tel. +387 (0) 33 292 380

e-mail gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 292 379
fax +387 (0) 33 475 554

tel. +387 (0) 33 292 358 - registracija vozila

tel. +387 (0) 33 292 378 - vozačke dozvole

tel. +387 (0) 33 292 356 - lične karte, prebivalište-boravište, JMB građana

 

Sektor za građanska stanja Ilijaš - ispostava Srednje

Lokacija - ul. Srednje bb

e-mail gradjanskastanja.ilijas.srednje@mup.ks.gov.ba

tel. +387 (0) 33 580 705

tel. +387 (0) 33 580 706

   
koordinatorica – Sabiha Suljević  –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 292 382
 

 

  

 

Lokacijan: