Odjeljenje za administraciju Ilijaš

Odjeljenje za administraciju Ilijaš
Lokacija–ul.Hašima Spahića broj 17a (zgrada PS)–sjedište Odjeljenja u punom kapacitetu

e-mail administracija.ilijas@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 475 548
fax +387 (0) 33 475 547

   
   
koordinatorica – Vahida Mulić –
informacije o svim postupcima 
tel. +387 (0) 33 475 550