Odjeljenje za administraciju Ilidža i Trnovo

Odjeljenje za administraciju Ilidža i Trnovo

 

lokacije:

 

ul. Samira Ćatovića Kobre broj 1 – sjedište Odjeljenja - upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila

e-mail administracija.ilidza@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 621 150
fax +387 (0) 33 621 150

 

   
   

ul. Rustempašina broj 13 – izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, prijem zahtjeva za izdavanje ličnih karata, prebivalište/boravište, prijem zahtjeva za izdavanje vozačkih dozvola i putnih isprava.
tel. +387 (0) 33 625 335

   
   
koordinatorica – Aida Kovačević
informacije o svim postupcima
tel. +387 (0) 33 625 335