SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA ILIDŽA I TRNOVO

lokacije:

 

ul. Samira Ćatovića Kobre broj 1 – sjedište Sektora - upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila

e-mail gradjanskastanja.ilidza.trnovo@mup.ks.gov.ba

tel. +387(0) 33 291 525
fax. +387 (0) 33 621 150

tel. +387(0) 33 291 521 - registracija vozila

tel. +387(0) 33 439 177 - zaprimanje i obrada zahtjeva za dokumente - područje općine Trnovo
fax +387(0) 33 234 262

   
   

ul. Rustempašina broj 13 – izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola, prijem zahtjeva za izdavanje ličnih karata, prebivalište/boravište, prijem zahtjeva za izdavanje vozačkih dozvola i putnih isprava.
tel. +387 (0) 33 625 335

   
   
koordinator –
informacije o svim postupcima
tel. +387 (0) 33 625 335 
 
   
   

 

Lokacijan: