SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE

SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE
 
Lokacija: La Benevolencije broj 16
 
tel. +387 (0) 33 286 732
fax +387 (0) 33 286 979