INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NADZOR NAD AGENCIJAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE I UNUTRAŠNJIM ZAŠTITARSKIM SLUŽBAMA I NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA, JMB-A, PREBIVALIŠTA, LIČNIH KARATA I PUTNIH ISPRAVA

INSPEKTORAT ZA ZAŠTITU OD POŽARA, NADZOR NAD AGENCIJAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE I UNUTRAŠNJIM ZAŠTITARSKIM SLUŽBAMA I NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA, JMB-A, PREBIVALIŠTA, LIČNIH KARATA I PUTNIH ISPRAVA 
 
tel. +387 (0) 33 286 905