SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA CENTAR

lokacije:

načelnik Sektora - +387 (0) 33 286 968

 

ul. Augusta Brauna br. 5 – sjedište Sektora -upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila

tel.+387 (0) 33 286 969
tel. +387 (0) 33 286 773
fax +387 (0) 33 280 659

   

Stručni savjetnik u prvostepenom upravnom postupku

tel. +387 (0) 33 286 922

 
   

ul. Mis Irbina br. 1 – izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola , prijem zahtjeva za lične karte , PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE, vozačke dozvole i putne isprave
tel. +387 (0) 33 201 454

tel. +387 (0)33 201  455  
fax +387 (0) 33 201 526  
   

koordinatorica - Indira Husejnović - informacije o svim postupcima

tel. +387 (0) 33 286 749

e-mail gradjanskastanja.centar@mup.ks.gov.ba 

 

 

 

 

Lokacijan: