SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU CENTAR

lokacije:

 
ul. Augusta Brauna br. 5 – sjedište Sektora -upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila
tel. +387 (0) 33 286 773
fax +387 (0) 33 653 108
   
   
   

ul. Obala Kulina-bana br. 8 – izdavanje ličnih karata i vozačkih dozvola , prijem zahtjeva za lične karte , PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE, vozačke dozvole i putne isprave
tel. +387 (0) 33 201 526

tel. +387 (0)33 286 970  
   
   

koordinatorica - Indira Husejnović - informacije o svim postupcima

tel. +387 (0) 33 286 971
tel. +387 (0) 33 286 967
e-mail administracija.centar@mup.ks.gov.ba 

 

 

 

 

Lokacijan: