SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA NOVI GRAD

lokacije:

 

 

ul. Prvomajska br. 22 (PS) - sjedište Sektora - upravni postupci, pisarnica i lokacija za registraciju motornih vozila i prijem zahtjeva za vozačke dozvole i izdavanje vozačkih dozvola.

e-mail gradjanskastanja.ngrad@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 292 400

tel. +387 (0) 33 292 429

tel. +387 (0) 33 292 428

tel. +387 (0) 33 291 432
fax +387 (0) 33 467 124

 

 
   

ul. Trg ZAVNOBIH-a br. 17 – izdavanje ličnih karata, prijem zahtjeva za izdavanje ličnih karata, prebivalište/boravište i prijem zahtjeva za izdavanje putnih isprava.
tel. +387 (0)33 454 434 

 

   
   
koordinatorica – Aida Kovačević –
informacije o svim postupcima
tel. +387 (0)33 454 434 
 
   

 

 

Lokacijan: