SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA NOVO SARAJEVO

lokacije:

 

 

 

ul. Zmaja od Bosne br. 15 – sjedište Sektora

-lične karte, prebivalište/boravište, JMB građana, tel. +387(0)33 716 311,

-vozačke dozvole, tel. +387(0)33 286 825, -registracija motornih vozila,tel. +387(0)33 286 924, -informisanje, akvizicija i izdavanje dokumenata (lične karte i vozačke dozvole), tel. +387 (0)33 286 998

tel. +387 (0)33 716 311

e-mail gradjanskastanja.nsarajevo@mup.ks.gov.ba
fax +387(0)33 658 150
 

   
koordinatorica – Danijel Franjić – informacije o svim postupcima,  tel. +387(0)33 716 310
 
 
   
   
   
   

 

Lokacijan: