Odjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju

Odjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju

 

lokacija – ul. Zmaja od Bosne broj 9
pkk@mup.ks.gov.ba
tel. +387 (0) 33 286 932
fax +387 (0) 33 286 819