Propisi MUP

Ukupno 1 - 195 od 195
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 02/96, PDF icon 03/96, PDF icon 16/97, PDF icon 31/17, PDF icon 14/00, PDF icon 04/01
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum, PDF icon Amandman na Ustav BiH 25/09
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 8/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13, PDF icon 65/18
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14, PDF icon 74/20
Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 'Službene novine FBiH'57/20 PDF icon 57/20
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'44/98 PDF icon 44/98, PDF icon 42/11
Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09 PDF icon 53/99, PDF icon 58/13
Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'08/06 PDF icon 08/06
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08, PDF icon 34/20
Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH'59/14 PDF icon 59/14
Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05, PDF icon 103/21
Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH'71/14 PDF icon 71/14
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 89/17, PDF icon 09/18
Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'01/02 PDF icon 01/02, PDF icon 14/03
Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15, PDF icon 65/20
Autentično tumačenje člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'06/19 PDF icon 6/19
Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 9/15, PDF icon 28/18
Zakon o cestovnom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 02/10, PDF icon 57/20
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 41/05
Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 53/07, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 9/99, PDF icon 60/13
Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15, PDF icon 9/17 - presuda Ustavnog suda FBiH
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13, PDF icon 90/17
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, PDF icon 36/15, PDF icon 15/18
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16, PDF icon 26/19, PDF icon 31/19, PDF icon 39/20
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH'46/10, 75/13 PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16 PDF icon 83/16
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH'30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/21 PDF icon 14/21
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14, PDF icon 74/20
Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'14/05 PDF icon 14/05
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09, 22/16 PDF icon 53/09, PDF icon 22/16
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 08/15, PDF icon 41/12, PDF icon 13/17, PDF icon 51/20
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ'27/90 PDF icon 27/90
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19
Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo'18/21
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18, PDF icon 26/19, PDF icon 39/20
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Smjernice za postupanje sa licima lišenim slobode u zatvorenom prostoru Interni dokument PDF icon Preuzmi
Strategija o saradnji i odnosima policije i medija u KS sa Akcionim planom Interni dokument PDF icon Preuzmi
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/21 PDF icon 14/21
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo'13/18 PDF icon 13/18
Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'32/21 PDF icon 32/21
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 'Službene novine FBiH'23/00, 50/00, 97/13, 89/16 PDF icon 3/20
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'21/19 PDF icon 21/19
Uredba o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'42/19 PDF icon 42/19
Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 43/19
Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/16 PDF icon 25/16
Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'26/21 PDF icon 26/21
Uredba o sadržaju, izgledu, dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/07 PDF icon 14/07
Uredba o prekobrojnosti policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'38/19 PDF icon 38/19
Uredba o policijskoj znački i službenoj iskaznici policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/07 PDF icon 29/07
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'52/16 PDF icon 22/20
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'19/21 PDF icon 19/21
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o verifikaciji Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Odluka o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećima licima 'Službene novine FBiH'77/20 PDF icon 77/20
Odluka o isplati regresa za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Odluka o isplati regresa za 2019. godinu
Odluka o naknadi za izdavanje obrasca vozačke dozvole za vozača tramvaja 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'17/16 PDF icon 17/16
Odluka o davanju saglasnosti MUP-u KS za prodaju motornih vozila javnom licitacijom Interni dokument PDF icon Odluka_saglasnost za prodaju mv putem javne licitacije
Odluka o listi naoružanja i vojne opreme za čije je kretanje potrebno odobrenje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'62/17, 82/17 PDF icon 62/17, PDF icon 82/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika po ZONDINOM-u (7 Pravilnika) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/07, PDF icon 44/08
Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o postupku prijave i odjave državljana Bosne i Hercegovine , obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'39/02
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u MUP-u Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka u MUP-u KS
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službene novine FBiH'49/06, 11/09, 5/12 PDF icon 49/06, PDF icon 11/09, PDF icon 5/12
Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'51/20 PDF icon 51/20
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/11
Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 21/22
Pravilnik o načinu i postupku nadzora i kontrole nad provođenjem Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 8/22, PDF icon 21/22
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih predloga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima ..... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu .... 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 93/06
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/17
Pravilnik o načinu prikupljanja i obradi statističkih podataka u saobraćajnim nezgodama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'63/20 PDF icon 63/20
Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu 'Službene novine FBiH'92/16 PDF icon 92/16
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH'61/18 PDF icon 61/18
Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o priznanjima, pohvalama i nagradama organizacionim jedinicama i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/20
Pravilnik o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/19
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o radu Jedinice za profesionalne standarde u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o službi potrage i spašavanaj u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 52/19
Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Pravilnik o poklonima i reprezentaciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/20, PDF icon 23/21
Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 77/16
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjeni rada policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/16
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 42/11
Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/20
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 20/18
Pravilnik o ocjeni rada policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/19
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/20
Pravilnik o obijležavanju vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/19
Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/20
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 89/16
Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 89/16
Pravilnik o obliku i sadržaju Ugovora o radu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'50/20 PDF icon 50/20
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 71/07, PDF icon 86/07
Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19, PDF icon 50/20
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/07, 54/07, PDF icon 101/12, PDF icon 26/19, PDF icon 83/20
Pravilnik o postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih organa u Bosni i Hercegovini u Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19
Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti FMUP-a i kantonalnih MUP-ova 'Službene novine FBiH'35/14 PDF icon 35/14
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11, PDF icon 49/13
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/20
Pravilnik o klasifikaciji i reklasifikaciji zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'28/21 PDF icon 28/21 - 1. dio, PDF icon 28/21 - 2. dio
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 33/19, PDF icon 29/20
Pravilnik o načinu vršenja službe osiguranja, naoružanju i opremi i upotrebi vatrenog oružja i drugih sredstava prinude u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'28/21 PDF icon 28/21
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima civilnog strelišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS Interni dokumentinterno PDF icon interno
Pravilnik o upotrebi sredstava prinude Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'35/21 PDF icon 35/21
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 46/12, PDF icon 74/18, PDF icon 16/21, PDF icon 12/18
Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Pravilnik o postupku naknade štete policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene poilcijskih ovlaštenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o načinu rada komisija nadležnih policijskih uprava u Upravi policije MUP-a KS i drugih u postupku ocjene ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i pravu na nadoknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/18
Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i opznavanje propisa u vezi držanja, čuvanaj i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/18
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravlnika o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegogvine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/09 PDF icon 2/09
Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o angažovanju i upotrebi mobilne stanice prilikom akvizicije biometrijskih podataka u postupku izdavanja lične karte i putne isprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/21
Instrukcija o izgledu, obilježavanju, opremi u vozilu, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/20
Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS Interni dokument PDF icon Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS, PDF icon Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS
Instrukcija o potpisivanju produženja registracije i odjave vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Instrukcija o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Instrukcija o pružanju pomoći drugim organima 'Službene novine Kantona Sarajevo'43/16 PDF icon 43/16
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo Interni dokumentinterno PDF icon Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa m.v. u KS sa zaključkom
Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan 2017. - 2019.
Plan i program usavršavanja policijskih službenika Uprave policije za 2019.godinu Interni dokument PDF icon Plan i program stručnog usavršavanja
Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Strategija UP MUP KS 2018 - 2021.g.