Propisi MUP

Ukupno 1 - 30 od 294
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/07, PDF icon 43/08, PDF icon 11/10, PDF icon 01/18, PDF icon 23/10
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16
Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Zakon o državljanstvu BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16
Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/16
Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12
Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03