Propisi

Uredba
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 51/16)
Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05)
Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/05)
Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/12, PDF icon 36/06, PDF icon 39/16)
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće ('Službene novine FBiH'PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12)
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 30/11, PDF icon 23/15)
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 9/16)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 39/16)
Odluka
Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 19/14)
Odluka o visni godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 60/06, 77/06, 1/07)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12)
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Odluka o visini vodnih naknada('Službene novine FBiH'PDF icon 376/07)
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada ('Službene novine FBiH'PDF icon 10/14)
Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 47/13)
Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/13)
Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09)
Pravilnik
Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša('Službeni glasnik BiH'PDF icon 73/13, PDF icon 59/14)
Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance('Službeni glasnik BiH'PDF icon 17/03, PDF icon 30/03)
Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije ('Službene novine FBiH'PDF icon 20/13)
Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja('Službene novine FBiH'PDF icon 70/09)
Pravilnik o putnom listu za stranca ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09, PDF icon 65/16)
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana('Službene novine FBiH'PDF icon 85/16)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 31/09)
Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 65/16)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o cijeni putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 56/14, PDF icon 86/14)
Pravilnik o registraciji vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 58/09)
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/05)