Propisi

Uredba
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 9/16)
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici('Službene novine FBiH'PDF icon 69/05, PDF icon 29/06)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 39/16)
Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata('Službene novine FBiH'PDF icon 56/13, PDF icon 70/13)
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 14/11, PDF icon 26/11)
Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 16/15)
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 51/16)
Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/05)
Odluka
Odluka o visini vodnih naknada('Službene novine FBiH'PDF icon 376/07)
Odluka o visni godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 60/06, 77/06, 1/07)
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada ('Službene novine FBiH'PDF icon 10/14)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12)
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 47/13)
Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/13)
Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09)
Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 19/14)
Pravilnik
Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korišćenje registarskih tablica('Službeni glasnik BiH'PDF icon 76/09)
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11)
Pravilnik o obrascu zaghtjeva za pokretanje prekršajnog postupka('Službene novine FBiH'PDF icon 15/14)
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz('Službene novine FBiH'PDF icon 7/07, 86/07)
Pravilnnik o tehničkim pregledima vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07, PDF icon 74/08, PDF icon 03/09, PDF icon 76/09, PDF icon 29/11)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 15/07, PDF icon 41/07)
Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)