Propisi

Uredba
Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 51/16)
Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/05)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 20/98)
Uredba o posebnom dodatku na plaću('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 8/06, PDF icon 13/08, PDF icon 18/09)
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa('Službene novine FBiH'PDF icon 35/04, 3/06, PDF icon 19/12, PDF icon 8/14)
Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici('Službene novine FBiH'PDF icon 69/05, PDF icon 29/06)
Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž('Službene novine FBiH'PDF icon 35/05, PDF icon 75/09)
Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 14/11, PDF icon 26/11)
Odluka
Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 19/14)
Odluka o visini vodnih naknada('Službene novine FBiH'PDF icon 376/07)
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada ('Službene novine FBiH'PDF icon 10/14)
Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 47/13)
Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/13)
Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09)
Odluka o visni godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 60/06, 77/06, 1/07)
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 29/12)
Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 14/97)
Pravilnik
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 42/11)
Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 65/16)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz('Službeni glasnik BiH'PDF icon 71/07)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 43/15)
Pravilnik o cijeni putnih isprava ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 56/14, PDF icon 86/14)
Pravilnik o registraciji vozila('Službene novine FBiH'PDF icon 58/09)
Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata('Službeni glasnik BiH'PDF icon 102/12, PDF icon 96/14)
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 79/06, PDF icon 11/09, PDF icon 56/10, PDF icon 79/11)
Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice('Službeni glasnik BiH'PDF icon 80/09, PDF icon 65/16)
Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled('Službene novine FBiH'PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10)
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07)