Propisi

Pravilnik
Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 54/10)
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 33/07)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09)
Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 10/98)
Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o vođenju knjige državljana Federacije BiH za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske('Službene novine FBiH'PDF icon 46/03)
Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidnecija o zahtjevima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14)
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz('Službene novine FBiH'PDF icon 7/07, 86/07)
Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 101/11)
Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 27/07, 54/07, PDF icon 101/12)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije('Službeni glasnik BiH'PDF icon 25/09)
Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09, PDF icon 9/15)
Pravilnik o registraciji vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 69/09)
Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za strance, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za strance('Službeni glasnik BiH'PDF icon 17/03)
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 42/11)
Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz('Službeni glasnik BiH'PDF icon 71/07)
Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet('Službeni glasnik BiH'PDF icon 55/09)
Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca('Službeni glasnik BiH'PDF icon 17/03)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 43/15)
Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih('Službeni glasnik BiH'PDF icon 51/09)
Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša('Službeni glasnik BiH'PDF icon 73/13, PDF icon 59/14)
Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance('Službeni glasnik BiH'PDF icon 17/03, PDF icon 30/03)
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga('Službene novine FBiH'PDF icon 86/12, PDF icon 8/15, PDF icon 25/13, PDF icon 36/13, PDF icon 45/13, PDF icon 66/13)