Propisi

Pravilnik
Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 67/09)
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana('Službene novine FBiH'PDF icon 85/16)
Pravilnik o načinu određivanja JMB-a stranim državljanima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 31/09)
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave('Službeni glasnik BiH'PDF icon 59/14)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 02/09)
Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih('Službene novine FBiH'PDF icon 108/12)
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 27/07, 54/07, PDF icon 101/12)
Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16)
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Pravilnik o registraciji vozila('Službeni glasnik BiH'PDF icon 69/09)
Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini('Službeni glasnik BiH'PDF icon 54/10)
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 15/05)
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14)
Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine('Službene novine FBiH'PDF icon 55/09, PDF icon 46/15)
Pravilnik o načinu zaštite podataka o izdatim putnim ispravama u centralnoj evidenciji ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 45/09)
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 42/11)
Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz('Službeni glasnik BiH'PDF icon 71/07)
Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 39/02, PDF icon 2/09)
Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 31/09)
Pravilnik o vozačkoj dozvoli('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 43/15)
Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 92/14)
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07)
Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine('Službeni glasnik BiH'PDF icon 7/14)
Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 47/04)
Pravilnik o nadležnosti i načinu nabavke obrazaca putnih isprava('Službeni glasnik BiH'PDF icon 101/11)
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima('Službeni glasnik BiH'PDF icon 13/07, PDF icon 72/07)