Propisi

Uputstvo
Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 13/98)
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite('Službene novine FBiH'PDF icon 58/09)
Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije('Službene novine Kantona Sarajevo'PDF icon 24/16)
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00)
Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi('Službeni glasnik BiH'PDF icon 102/12)
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH('Službene novine FBiH'PDF icon 23/00, 50/00, PDF icon 97/13)
Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 27/00, PDF icon 57/09)
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 30/16)
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija o JMB elektronskim putem('Službeni glasnik BiH'PDF icon 86/13)
Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja ('Službeni glasnik BiH'PDF icon 91/13)
Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara('Službene novine FBiH'PDF icon 32/15)
Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH('Službene novine FBiH'PDF icon 30/98)
Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8-13)
Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu('Službeni glasnik BiH'PDF icon 8/13)
Vodič
Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo ('Službene novine FBiH'PDF icon 32/01, 48/11)