Propisi MUP

Ukupno 91 - 120 od 154
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/16 PDF icon 25/16
Uredba o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/07, 12/09 PDF icon 14/07, PDF icon 12/09
Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'14/07 PDF icon 14/07
Uredba o policijskoj znački i službenoj iskaznici policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/07 PDF icon 29/07
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'52/16 PDF icon 52/16
Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće - KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'17/19 PDF icon 17/19
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o listi naoružanja i vojne opreme za čije je kretanje potrebno odobrenje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'62/17, 82/17 PDF icon 62/17, PDF icon 82/17
Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'17/16 PDF icon 17/16
Odluka o naknadi za izdavanje obrasca vozačke dozvole za vozača tramvaja 'Službene novine Kantona Sarajevo'26/19 PDF icon 26/19
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/18
Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 50/07
Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službene novine FBiH'49/06, 11/09, 5/12 PDF icon 49/06, 11/09, 5/12
Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo'29/18 PDF icon 29/18
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'18/11 PDF icon 18/11
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07, 42/11 PDF icon 13/07, PDF icon 42/11
Pravilnik o načinu i postupku nadzora i kontrole nad provođenjem Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07 PDF icon 13/07
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih predloga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima ..... 'Službene novine Kantona Sarajevo'41/18 PDF icon Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove .....
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/06, 43/15 PDF icon 35/06, PDF icon 43/15
Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'09/19
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07, 72/07 PDF icon 13/07, PDF icon 72/07
Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu .... 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'93/06 PDF icon 93/06
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'09/19 PDF icon 09/19
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07 PDF icon 13/07