Propisi MUP

Ukupno 121 - 150 od 152
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07, 72/07 PDF icon 13/07, PDF icon 72/07
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/06, 43/15 PDF icon 35/06, PDF icon 43/15
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'09/19 PDF icon 09/19
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07 PDF icon 13/07
Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu .... 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'93/06 PDF icon 93/06
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07 PDF icon 13/07
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'50/17 PDF icon 50/17
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07 PDF icon 13/07
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu 'Službene novine FBiH'92/16
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'71/07 PDF icon 71/07
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH'61/18 PDF icon 61/18
Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'77/16 PDF icon 77/16
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'27/07, 54/07, 101/12 PDF icon 27/07, 54/07, PDF icon 101/12
Pravilnik o upotrebi sile 'Službene novine Kantona Sarajevo'4/07 PDF icon Pravilnik o upotrebi sile
Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo'49/16 PDF icon 49/16
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH'51/06, 56/10, 11/09, 79/06, 79/11 PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11
Pravilnnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'13/07, 72/07, 74/08, 03/09, 76/09, 29/11 PDF icon 13/07, PDF icon 72/07, PDF icon 74/08, PDF icon 03/09, PDF icon 76/09, PDF icon 29/11
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'15/07, 41/07 PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'15/07, 46/12 PDF icon 15/07, PDF icon 46/12
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/07 PDF icon 33/07
Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti FMUP-a i kantonalnih MUP-ova 'Službene novine FBiH'35/14 PDF icon 35/14
Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH'85/16 PDF icon 85/16
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Instrukcija o pružanju pomoći drugim organima 'Službene novine Kantona Sarajevo'43/16 PDF icon 43/16
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Strategija UP MUP KS 2018 - 2021.g.
Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo Interni dokumentinterno PDF icon Akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa m.v. u KS sa zaključkom