Propisi MUP

Ukupno 121 - 150 od 154
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o kaznenoj evidenciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/11
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija, te rokovima čuvanja podataka u evidencijama koje vode organi nadležni za izdavanje odobrenja za kretanje oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Pravilnik o načinu i postupku nadzora i kontrole nad provođenjem Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/16
Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 71/07
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih predloga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima ..... 'Službene novine Kantona Sarajevo'41/18 PDF icon Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove .....
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/07, 54/07, PDF icon 101/12, PDF icon 26/19
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/06, 43/15 PDF icon 35/06, PDF icon 43/15
Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11, PDF icon 49/13
Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o postupku upućivanja pripadnika policijskih službi u BiH u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inozemstvu .... 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 93/06
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 72/07, PDF icon 74/08, PDF icon 03/09, PDF icon 76/09, PDF icon 29/11, PDF icon 33/19
Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'50/17 PDF icon 50/17
Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu 'Službene novine FBiH'92/16
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 46/12
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH'61/18 PDF icon 61/18
Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/07 PDF icon 33/07
Pravilnik o upotrebi sile 'Službene novine Kantona Sarajevo'4/07 PDF icon Pravilnik o upotrebi sile
Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 77/16
Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo'49/16 PDF icon 49/16
Pravilnik o službi potrage i spašavanaj u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 52/19
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o posebnim mjerama sigurnosti prilikom kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'95/16 PDF icon 95/16
Instrukcija o pružanju pomoći drugim organima 'Službene novine Kantona Sarajevo'43/16 PDF icon 43/16
Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS Interni dokument PDF icon Instrukcija o vršenju unutrašnjeg nadzora u Upravi policije MUP-a KS
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Strategija UP MUP KS 2018 - 2021.g.
Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS