Propisi MUP

Ukupno 1 - 30 od 377
Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog
Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17, PDF icon 14/00, PDF icon 04/01
Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Zakon o dopunama Zakona o cestovnom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'57/20 PDF icon 57/20
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16 PDF icon 83/16
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 'Službene novine FBiH'57/20 PDF icon 57/20
Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15, PDF icon 65/20
Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09, PDF icon 36/15, PDF icon 15/18
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'83/16
Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH'46/10, 75/13 PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'39/20 PDF icon 39/20
Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH'30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11, PDF icon 36/18
Zakon o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'14/05 PDF icon 14/05
Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'39/20 PDF icon 39/20
Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Zakon o kontroli kretanja oružja i vojne opreme 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'53/09, 22/16 PDF icon 53/09, PDF icon 22/16
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 31/14, PDF icon 41/05
Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ'27/90 PDF icon 27/90
Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05