Aneks Ugovora broj: 01-14-4-7142

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.04.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Anex Ugovora - Green oil d.o.o. Sarajevo