Aneks Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Anex Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije

i zakupu repetitorskih lokacija.