Aneks ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SELA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.04.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):