Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PAPILON d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.12.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme.