Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
18.05.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata za

potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.