Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
14.12.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala.