Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ITG d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.12.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o servisiranju kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja.