Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTOHIT d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.01.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN.