Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
27.01.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD.