Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.01.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile.