Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.07.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks ugovora  o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme.