Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata.