Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon"

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"FACIT" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.05.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja

kopira aparata Canon za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.