Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"MMCC" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.10.2016
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara.