Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.06.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje

požara za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo.