Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
11.12.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Aneks Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS.