Dopunsko rješenje - jednokratni dodatak na plaću E.Š.