Dopunsko rješenje - prekovremeni rad A.A.B. i M.D.