Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
04.07.2019
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču.