Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka dijelova uniforme za policijske službenike" UP

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
24.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka dijelova uniforme za policijske službenike" UP