Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
31.10.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
146133,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
KM Trade d.o.o. Visoko

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme

za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.