Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
15.12.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme,

kancelarijskih mšain i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog

registra u objektu MUP-a Kantona Sarajevo.