Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
13.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
23505,30
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"INTER COM" d.o.o. Zenica
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za

saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo.