Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku MUP-a KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
14.12.2016
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
53855,10
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku MUP-a KS.