Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem)

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
08.11.2017
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
499897,71
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem)