Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
17.02.2017
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
120000,00
Obavještenje objavljeno gdje : 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Ostale ponude firmi: 
KOTEKS d.o.o. Tešanj
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
139464,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"KM TRADE" d.o.o. Visoko
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira za potrebe Uprave policije

MUP.-a Kantona Sarajevo.